Fuhlen là một thương hiệu thuộc sở hữu của GTECH đã được chuyên ngành trong bàn phím và chuột từ năm 1996

.Fuhlen đã đưa nhiều sản phẩm ra thị trường trong nước của Trung Quốc từ năm 2010.

Fuhlen là cùng với ý nghĩa của “cảm nhận” bằng tiếng Anh, nhằm mục đích “thực sự cảm thấy, đổi mới trong tương lai”. Mục tiêu lớn của nó là để chia sẻ những kinh nghiệm phong phú cá nhân với thời trang, tự tin, chất lượng, sang trọng và quyền lực.

Tại Việt Nam Công Ty Cổ Phần NINZA Là Nhà Phân Phối Chính Thức Của Fuhlen.

Sort By:
View: